Aktuality

08.03.2018

Radcovské kurzy zase o niečo jednoduchšie

Vo vzdelávaní máme dve novinky! Obe sa týkajú radcovských kurzov a veríme, že obe pomôžu cieľovým skupinám.

08.03.2018

Vyjadrenie podpory k aktívnemu občianstvu

Slovenský skauting vyjadruje podporu organizátorom, ktorí sa aktívne zapájajú do organizácie akcií a kampaní vyjadrujúcich nespokojnosť s neriešením celospoločenských tém, ktoré polarizujú spoločnosť. Konanie našich členov považujeme za napĺňanie poslania Slovenského skautingu, ku ktorému boli vedení v rámci nášho výchovno-vzdelávacieho programu.

07.03.2018

Vaše 2% venujete deťom

Aj v tomto roku môžete rozhodnúť a vybrať si, akú organizáciu podporíte Vašimi 2% z daní - medzi prijímateľmi je aj Slovenský skauting.

05.03.2018

Na Malom sneme sa plánovalo, oceňovalo aj schvaľoval rozpočet

Uplynulý víkend prebiehal v Banskej Štiavnici Malý snem Slovenského skautingu. Náčelníctvo Slovenského skautingu sa stretlo so zástupcami oblastí, aby spoločne zhodnotili plnenie rozpočtu v roku 2017, schválili regranting pre zbory za rok 2017 a neposlednom rade rozpočet na rok 2018.

05.03.2018

Report zo zasadnutí Náčelníctva

Náčelníctvo usilovne pracuje a od začiatku kalendárneho roku malo niekoľko zasadnutí. Čo preberali a k akým rozhodnutiam dospeli sa dozviete z krátkeho reportu Náčelníka Slovenského skautingu, Petra Lineka.

01.03.2018

Inšpirácie na skautský Pôst

Nenašli ste ešte ten správny spôsob ako prežiť Pôst? Vyskúšajte si to po skautsky! Na stránkach skauting.sk nájdete zamyslenia podľa nedeľných čítaní pripravené predsedom DR - Veľkým Medveďom a pôstne úlohy inšpirované témou denného príkazu - dobrým skutkom.

27.02.2018

Potvrdenia na poukázanie 3% z dane

Aj tento rok je tu možnosť pre dobrovoľníkov, ktorí v roku 2017 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín darovať nie 2, ale hneď 3% z dane.

Kalendár akcií

apr24
máj10
máj25
CASSIOPEIA
Hermanovce

Zdieľanie