Aktuality

11.01.2019

Oceňte šikovných radcov a vodcov vo svojom okolí. Nominujte ich na Skautov roka

Je veľmi dôležité oceniť ľudí, ktorí si to zaslúžia. A to nielen tých, čo zachránia život či zabránia veľkým škodám. Rovnako dôležité je oceniť aj ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, sú im kamarátmi, priateľmi, učiteľmi a mnohokrát staršími sestrami či bratmi. Ukazujú smer a sú vzorom. Je tu možnosť, aby ste sa takýmto ľuďom poďakovali nielen osobne, ale aj verejne. Navrhnite ich na ocenenie Skaut roka.

08.01.2019

Účtovná závierka a zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2018

S koncom roka je spojená aj povinnosť, vyplývajúca zo Zákona o účtovníctve, spracovať ročnú účtovnú závierku za rok 2018(Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch) a Zúčtovanie so štátnym rozpočtom. V súvislosti s účtovnou závierkou je potrebné vypracovať aj daňové priznanie – to však predkladáte priamo na daňový úrad v termíne do 1.4.2019.

15.11.2018

O Slobode a skautingu s Karlom Krylom

Oslavou Dňa boja za Slobodu a demokraciu si pripomíname udalosti zo 17. novembra 1989, kedy štátna moc násilne prerušila pokojnú študentskú manifestáciu v Prahe. Následkom násilia spôsobeného na vlastných občanoch bolo spustenie Nežnej revolúcie a pádu posledného totalitného režimu v Česko-Slovensku.

15.11.2018

Zrušenie záverečných správ a registračných hárkov

25. októbra sa uskutočnil riadiaci výbor MŠVVŠ SR pre dotačný program PODPORA. Hlavnou tému stretnutia výboru bola zmena usmernenia k čerpaniu dotácie, ktorá stanovuje, aké dokumenty musia organizácie zbierať a uchovávať, aby preukázali svoju činnosť.

14.11.2018

Prichádza nový plagát – Programová ponuka Slovenského skautingu

Skautky a skauti sa vždy potešia, keď vyjde nová príručka, odborka či výzva. Avšak mnohým nemusí byť jasné, že všetky tieto prvky tvoria krásny systém, kde sa prehľadnosť snúbi s bohatou ponukou. V takom prípade pomôže nový plagát Programovej rady.

14.11.2018

Predseda všetkých riaditeľov, riaditeľ všetkých predsedov

19. októbra sa uskutočnilo 44. valné zhromaždenie Rady mládeže Slovenska. Na valnom zhromaždení bolo zvolené nové predsedníctvo a za predsedu bol zvolený Juraj Lizák – Kocúr, riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu.

14.11.2018

Projekt Skauti myslia globálne vyhral medzinárodné ocenenie – Global Education Innovation Award

Posledné tri roky bol Slovenský skauting zapojený do projektu „Scouts and Guides: Active Global Citizens“ alebo ako sme ho poznali my na Slovensku Skauti myslia globálne. Projekt sa realizoval v ďalších 7 krajinách a 5 skautských organizáciách.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie