Aktuality

03.10.2017

Už je tu. Sympózium 2017.

Tento rok okrem zmeny miesta pripravujeme aj vylepšený koncept programu. Zažiješ svetovú skautskú konferenciu, 3 stejdže, veľké projekčné plátna, stupňovité sedenie a teňo.

13.09.2017

JOTI klope na dvere!

JOTI (Jamboree-On-The-Internet aneb jamboree na internete) je medzinárodná udalosť, ktorú od roku 1995 organizuje WOSM. Jej cieľom je podporiť dialóg skautov z celého sveta. Medzinárodnú dimenziu skautingu tak môžeš pocítiť z pohodlia vašej klubovne či svojej obývačky.

12.09.2017

Je nás takmer 7000

Počet členov Slovenského skautingu stále rastie! V roku 2015 nás bolo 6565, minulý rok počet stúpol na 6856 a tento rok sa blížime k pokoreniu sedemtisícovej hranice.

12.09.2017

Rada pre rozvoj a Zahraničná rada má novú tajomníčku

Od 1.septembra 2017 rošírila tím Ústredia Slovenského skautingu Janka Hrvolová, ktorá bude zastávať hneď dve pozície – tajomníčku Rady pre rozvoj a zároveň tajomníčku Zahraničnej rady.

11.09.2017

Pozorovatelia na XVII. sneme Slovenského skautingu

Viacerí z vás už určite netrpezlivo čakajú na informáciu o možnosti účasti pozorovateľov na tohtoročnom Sneme, ktorý sa uskutoční 6.-8.10.2017 v Banskej Bystrici.

10.09.2017

Predstavujeme tretiu hodnosť - vodca

Hodnosť vodca môže člen SLSK získať po úspešnom zložení vodcovských skúšok, na tie sa môže dostať dvoma spôsobmi.

08.09.2017

Povinnosť voči Bohu vs. Povinnosť voči spiritualite

V súčasnosti sú v skautskom hnutí známe rôzne tendencie ohľadom chápania skautského sľubu, či používať pôvodný termín Duty to God (Povinnosť voči Bohu) alebo to zameniť za Duty to spirituality (Povinnosť voči duchovnu/spiritualite). Samozrejme, všetko má svoje plusy i mínusy.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie