Aktuality

23.01.2018

Novinky Rady Kruhu dospelých skautov a skautiek

Rada Kruhu dospelých skautov a skautiek oznamuje všetkým dospelým skautom a skautkám, priaznivcom skautingu, vodcom zborov a vodcom oddielov dospelých, ktorí sú po programovej stránke združení v kruhu, svoju novú kontaktnú emailovú adresu - kruh.dospelych@skauting.sk.

18.01.2018

Príručka pre Skautských vodcov - lesná škola do vrecka

Príručka pre skautských vodcov je výnimočná publikácia, ktorá formovala takmer jednu celú generáciu skautských vodcov a vodkýň. Po viac, ako desaťročí prichádzame s novým vydaním našej vlajkovej lode samovzdelávania.

17.01.2018

5 krokov, ako na SKAUTA ROKA

Skaut roka je ocenenie v Slovenskom skautingu, ktoré sa udeľuje raz ročne 4 výnimočným ľuďom, ktorí svojou snahou, prístupom a odhodlaním výrazne prispeli k zlepšeniu našej organizácie. Je dôležité, všimnúť si takúto snahu a náležite ju oceniť. Niekedy stačí pochvala medzi 4 očami, ocenenie SKAUT ROKA vám však ponúka možnosť vykričať ju celej skautskej verejnosti.

17.01.2018

Môžeš sa vyjadriť k rovnošatovému predpisu

Novovznikajúca Rovnošatová komisia obnovuje pripomienkovací proces k 15. kapitole Organizačného poriadku Slovenského skautingu venujúcej sa predpisu o rovnošate.

15.01.2018

Príprava strategického plánu 2018 – 2023 (report)

XVII. skautský snem uznesením zaviazal Náčelníctvo SLSK k zostaveniu pracovnej skupiny, ktorá vytvorí podkladový materiál pre strategický plán. Ako to vyzerá? Kam sa ako organizácia budeme ďalej hýbať? Aj na tieto otázky má odpovedať pripravovaný dokument s pracovným názvom Stratégia 2018 – 2023.

14.01.2018

Chcem byť vodca, ako na to?

Človek, ktorý vedie oddiel alebo zbor, má funkciu vodca oddielu alebo zboru. Ak však nezískal hodnosť vodca (nezložil vodcovské skúšky), označujeme ho ako vedúci. Po uzavretí registrácie na aktuálny rok vydá Rada pre vzdelávanie pre všetkých vedúcich poverenia na vedenie oddielu alebo zboru, ktoré ich oprávňujú túto funkciu vykonávať.

18.12.2017

Za sestrou Ing. Zorkou Václavovou – Janotovou

Dnes, 18. decembra 2017, v ranných hodinách nás opustila sestra Zorka (*4.8.1925 – +18.12.2017). Vo svojich dvanástich rokoch vstúpila do skautingu, do 2. odd. SKS Bratislava. Hneď po vojne organizovali radcovské kurzy, aby sa mohli zakladať družiny a oddiely.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie