3. stretnutie oldskautov na Slovensku

Pridané 09.04.2015

Rada Kruhu starších skautov a skautiek pozýva všetkých dospelých registrovaných členov na 3. stretnutie „oldskautov“ na Slovensku. Tohto ročné stretnutie a prednášky budú zamerané na tému Slovenskí oldskauti v svetovej skautskej organizácii ISGF. Okrem toho Vám odprezentujeme činnosť rady KSSaS, spravíme si prezentáciu činnosti oddielov a spoločne sa pozrieme na vaše potreby a naše možnosti zlepšiť podmienky pre fungovanie oddielov starších skautov a rodinného skautingu.

Kedy: 12. až 14.6.2015
Kde: V Banskej Štiavnici, Hostel sv. Juraj
Za koľko: 22,- €
V poplatku je zarátaná strava, ubytovanie, pomôcky a materiál. Poplatok za pobyt sa uhradí na mieste. Ak prídete iba na krátky čas, poplatok sa po dohode znižuje.
Čo zo sebou: skautskú rovnošatu, oblečenie na šport a turistiku, prípadne hudobný, vreckové a hlavne dobrú náladu
Účasť: Počet účastníkov je limitovaný - 20 - 25 osôb.

Doporučujeme účasť vodcov oddielov OS a ostatných oldskautov. Podujatia sa môžu zúčastniť aj dospelí skauti a skautky, ktorí nie su členmi oddielov OS, ale sú registrovaní v zbore. Podľa počtu prihlásených bude možnosť účasti rodinných príslušníkov (RP - manžela, manželky). Po uzavretí prihlásených v návratke, oznámime možnosť účasti RP.

Prihlášky posielajte do 30.5.2015 emailom na adresu vlado.janecka@gmail.com

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie