20. Medzinárodné stretnutie oldskautov

Pridané 23.08.2016

V tomto roku sa koná tradičné, v poradí už 20. „Trojstretnutie“ dospelých, teda oldskautov. Tieto neformálne a priateľské stretnutia troch skautských organizácií, sa konajú každý rok, vždy v inej krajine. V Poľsku sú to seniori Zwiazku Harcerstwa Polskiego, v Česku je to Kmen dospělých Junáka a na Slovensku je to Kruh dospelých skautov a skautiek SLSK. Vlani bolo stretnutie na Slovensku v Banskej Štiavnici. Tohto roku sa koná v Českej republike, vo Frýdlante. Na budúci rok by sa malo uskutočniť v Poľskom Gdaňsku.

Témou týchto podujatí, na ktorých sa zúčastňuje vždy okolo 50 dospelých skautov a skautiek, býva rad prednášok, besied a riešení aktuálnych problémov organizácií v jednotlivých krajinách. Súčasťou týchto akcií je aj kultúrny program, návštevy historických pamiatok, táborový oheň a pod. A pretože všetci sú členmi Medzinárodnej skautskej organizácie dospelých ISGF, majú aj iné spoločné medzinárodné skautské aktivity.

Trojstretnutia sú iba jednou z aktivít, ktoré oldskauti poriadajú pre svojich členov. Je to dôkaz, že aj vo vyššom veku sa dá skautovať. Podľa hesla : „Skautom raz, skautom navždy“. 

Pozvánka na 20. Medzinárdné stretnutie oldskautov

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie