Základný kurz

 22.11.2013 – 24.11.2013 /    Nitra

Všetkým oddielovým a zborovým vodcom - máte okolo seba:

  • nováčikov v roverskom a staršom veku
  • svojich kamarátov, ktorých ohúril skauting a chcú byť jeho súčasťou
  • dospelých, ktorí by sa k vám radi pridali a pomáhali
  • dobrovoľníkov a záujemcov o skauting
  • ....

.... ktorí majú potenciál u vás aktívne fungovať a zastávať rôzne úlohy/funkcie a radi by ste im poskytli možnosť zoznámiť sa so skautingom a jeho princípmi?

Pozvite ich na kurz!

 

Na základe dopytu z rôznych strán (snahy o rozvoj skautingu v oblastiach, kde nefungoval; noví záujemcovia o dobrovoľníctvo v našej organizácii; vznik nových oddielov; príchod nováčikov v staršom veku do oddielov, ...) pripravujeme pre všetkých skautov a záujemcov o skauting tento rok už druhý

Základný kurz

Základný kurz je prvým stupňom skautského vzdelávania činovníkov. Absolventi získavajú základné informácie o poslaní, princípoch a metóde skautingu, štruktúre organizácie, činnosti oddielu a právnej zodpovednosti vodcu.

Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom interaktívnych blokov predstaviť skauting, našu výchovnú činnosť, zásady, možnosti vzdelávania, systém práce v oddieloch, ale aj vytvorenie priestoru pre otázky účastníkov, networking a motiváciu do ďalšej činnosti.

Pre koho je kurz určený / s kým sa na kurze môžete stretnúť:

  • nováčikovia v roverskom a staršom veku, ktorí by radi aktívne pôsobili v skautingu
  • záujemcovia o rozbehnutie skautingu vo svojom okolí
  • záujemcovia o začlenenie svojho oddielu pod Slovenský skauting
  • ...


Dátum kurzu: 22.-24.11.2013
Miesto: Nitra
Kontakt na organizátorov: ustredie@skauting.sk

Prihlasovanie trvá do 31.októbra 2013, ale ozvite sa radšej čím prv :)


Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať

 

Tešíme sa na vás

organizačný tím

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie