XXI. skautské dni v Nitrianskej Blatnici

 28.04.2012 – 29.04.2012 /    Nitrianska Blatnica

Z príležitosti osláv sviatku sv. Juraja,  patróna skautov,

Vás 

Skautská oblasť kniežaťa Pribinu Nitra

a  28.  zbor Topoľčany a Nitrianska Blatnica 

pozývajú na

 XXI. skautské dni v Nitrianskej Blatnici,

ktoré sa uskutočnia 28. a 29. apríla 2012 

 

     Je to tradičné stretnutie skautov z  Piešťan , Výčap – Opatoviec, Veľkého Zálužia, Nitry, Topoľčianok, Bošian, Chynorian, Pukanca, Šale, Hornej Kráľovej a Nitr. Blatnice pri rotunde sv. Juraja. (www.rotundajurko.sk ) Veríme, že i z Nového Mesta n/V, Trenčína, Bratislavy...

                        Každoročne je prítomných okolo 150 - 200  skautov, skautiek, vĺčat a včielok. (www.skauti.blatnica.szm.com/fotogalerie.html )

            Náplňou skautských dní sú v sobotu súťaže družstiev v skautských disciplínách, turistika, guláš, hudobné vystúpenie. Obzvlášť vĺčatá sa môžu tešiť na originálnu hru br. Jána Líšku. Pozvaní sú predstavitelia Slovenského skautingu a osobnosti spoločenského a cirkevného života obce a okresu.

 Slávnostné otvorenie XXI. skautských dní je v sobotu 28.4. o 11 00  pri rotunde sv. Juraja (v lese, 4 km od obce, pod vrchom Marhát). 

 

Program:

sobota 28. apríla 2012                                                

8.00 – 10.00  registrácia -  park -telocvičňa ZŠ                          

10.00 presun k rotunde sv. Juraja

11.00 slávnostné otvorenie XXI. skautských dní

11.20 vystúpenie šermiarskej skupiny Milites nobiles (www.militesnobiles.sk )

11.30 oblastný skautský pretek- súťaž skautiek a skautov a Veľká hra včielok a vĺčat

15.30 ukončenie súťaží hliadok                                                 

15.30 guláš

16.30 vyhodnotenie súťaží, odmenenie najlepších družstiev a presun do telocvične          

20.30 – hudobný program

 

nedeľa 29. apríla 2011 (rotunda sv. Juraja)

8.30 odchod k rotunde sv. Juraja pod Marhátom

8.30 Lesná pedagogika (poľovníci)

10.00 slávnostná svätá omša- celebruje Mons. ThDr. Marián Šuráb, PhD

-dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK

12.30 ukončenie skautských dní

 

Účastnícky poplatok je 1.5 €, k tomu si možno zakúpiť guláš 2 €, nocľah je za 1 €.

Prineste si ešus a prezuvky.

 

Všetci ste čo najsrdečnejšie pozvaní!

 

Kontakt : Dr. Eduard Kollár,  č.d. 393, Nitrianska Blatnica 965 05

tel. č. 038/ 5394 298,     0910 388 692

mail: edo.kollar@gmail.com

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie