XX. skautské dni v Nitrianskej Blatnici

 30.04.2011 – 01.05.2011 /    Nitrianska Blatnica

Je to tradičné stretnutie skautov z Piešťan, Výčapov – Opatoviec, Bošian, Chynorian, Nitry, Ivánky pri Nitre, Topoľčianok, Veľkého Zálužia, Pukanca, Šale, Hornej Kráľovej a Nitrianskej Blatnice pri Rotunde sv. Juraja. (www.rotundajurko.sk). Veríme, že i z Nového Mesta n/V, Trenčína...

Každoročne je prítomných okolo 150 - 200 skautov, skautiek, vĺčat a včielok. 

Náplňou skautských dní sú v sobotu súťaže družstiev v skautských disciplínách, turistika, guláš, hudobné vystúpenie. Obzvlášť vĺčatá sa môžu tešiť na originálnu hru br. Jána Líšku. Pozvaní sú predstavitelia Slovenského skautingu, spoločenského a cirkevného života obce a okresu.

Slávnostné otvorenie XX. skautských dní je v sobotu 30.4.2011 o 11.00 hod  pri rotunde sv. Juraja (v lese, 4 km od obce, pod vrchom Marhát). 

 

Program 

sobota 30. apríla 2011
 • 8.00 – 10.00  registrácia - park pri ZŠ                                                       
 • 10.00 presun k Rotunde sv. Juraja
 • 11.00 slávnostné otvorenie XX. skautských dní
 • 11.30 oblastný skautský pretek- súťaž skautiek a skautov a Veľká hra včielok a vĺčat
 • 15.30 ukončenie súťaží hliadok                                                                  
 • 15.30 guláš
 • 16.30 vyhodnotenie súťaží a odmenenie najlepších družstiev
 • 18.30 zvedavka dedinská o ceny starostu obce Ing. M. Tomana             
 • 20.30 – hudobný program
nedeľa 1. mája 2011(rotunda sv. Juraja)
 • 8.30 odchod k Rotunde sv. Juraja pod Marhátom
 • 10.00 slávnostná svätá omša - celebruje Mons. Pavol Zahatlan
 • 12.30 ukončenie skautských dní

Účastnícky poplatok je 1 € , k tomu si možno zakúpiť guláš 1,50 Eur, nocľah je za 1 Euro, nášivka z podujatia -1,70 Eura.

Prineste si ešus a prezuvky. Všetci ste čo najsrdečnejšie pozvaní.

Kontakt

Dr. Eduard Kollár, tel. č.  0910 388 692, edok@post.sk           

Bližšie informácie
www.skauti.blatnica.szm.sk

 


Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie