Skautské dni vo Výčapoch-Opatovciach

 19.06.2015 – 21.06.2015 /    Výčapy - Opatovce

26. zbor Cyrila – Metoda pozýva na celoslovenskú akciu: skautské dni a oslavu pri príležitosti 25.výročia založenia skautingu z obce Výčapy-Opatovce.

 

Dátum: 19.-21.6.2015
Miesto: Výčapy-Opatovce

Na čo sa môžete tešiť:

  • ukážky skautského života, skautský tábor v obci
  • zaujímaví hostia, skauti z celého Slovenka (vrátane náčelnictva SLSK)
  • v sobotu večer slávnostný táborák
  • v nedeľu 21.6.2014 slávnostná skautská omša, na ktorú okrem skautských kňazov pozvanie prijal aj aktívny skaut, Mons. Cyril Vasil pôsobiaci v Ríme
  • koncert Zuzky Smatanovej

Každý skaut bude vyzvaný, aby priniesol trvanlivé potraviny, ktoré sa potom prostredníctvom Katolíckej charity zanesú núdznym ľuďom.

Priebežné informácie a program
 bude postupne zverejňovaný na www.26zbor.sk/25-26

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie