Malý snem 2015

 20.02.2015 – 22.02.2015 /    Banská Štiavnica, skautský dom

Milé sestry, milí bratia, 

blíži sa termín Malého snemu, o ktorom už jeho delegáti dostali základné informácie.

Tento rok sme sa v Náčelníctve na základe podnetov od viacerých z vás a vyhodnotenia minulých Malých snemov rozhodli vynoviť ho a priniesť nový, rozšírenejší a otvorenejší formát. Rozšírenejší, čo sa týka dĺžky (celý víkend), ako aj účastníkov.

Pretože Malý snem by mal byť o stretnutí, vzájomnej komunikácii, rozvíjaní vzťahov, obohatení, otváraní tém a spoločných výsledkoch - a mali by sme naplno využiť potenciál toho, že sa v jeden víkend stretnú skauti zo všetkých oblastí Slovenska. Aby sme naozaj naplnili podstatu slova "skautský snem", aj keď "iba" Malý :)

Chceli by sme predovšetkým Vás, oblastné vodkyne a vodcov, preto poprosiť o súčinnosť. Poznáte najlepšie skautky a skautov, aktívne pôsobiacich vo vašich oblastiach. Premyslite si, sadnite si s nimi a pošlite nám, prosíme, návrhy na ďalších účastníkov Malého snemu, ktorí by boli prínosom. Významnú časť programu budeme venovať tvorbe Strategického plánu - v pracovných skupinách podľa rôznych tém. Z tohto dôvodu chceme otvoriť účasť na Malom sneme ďalším účastníkom a veríme, že takto spoločnými silami dokážeme pripraviť ešte lepší a predovšetkým "náš" návrh Strategického plánu, ktorý posunie organizáciu vpred.

Tipy na ďalších účastníkov (ak sa dá, aj so špecifickými témami, ktoré ich zaujímajú a do ktorých sa chcú zapojiť), pošlite, prosíme, na adresu lucia.jakubikova@skauting.sk do utorka, 10.2.

Proces môže platiť aj opačne :) Ak máte záujem stať sa súčasťou Malého snemu a prispieť v rámci pracovných skupín k tvorbe Strategického plánu, dajte vedieť svojim oblastným vodcom, prípadne priamo Luky.

Všetky informácie, platiace pre delegátov, sa budú týkať aj týchto prizvaných účastníkov, s výnimkou práva hlasovať.

Termín Malého snemu: 20.-22.2.2015

Miesto: Banská Štiavnica, skautský dom

V prípade otázok nás určite neváhajte kontaktovať :) Tešíme sa na stretnutie s Vami.

So skautským pozdravom

za Náčelníctvo SLSK

Luky

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie