KVALITA

 09.05.2014 – 11.05.2014 /    Banská Štiavnica

POĎ NA KVALITU!

Prečo by som mal prihlásiť  na KVALITA?

Si vodca oddielu,  zboru alebo člen oddielovej, zborovej rady. Tvoja posledná akcia, na ktorú si nemusel chystať indície na hru, bola už dávno. Chcel by si vedieť, ako to funguje v iných oddieloch a zboroch. Zaujíma Ťa, ako hľadajú nových členov a pripravujú pestrý program. Chceš mať prehľad o nových možnostiach, ako posunúť oddiel na krivke úspechu vyššie.

Ponúkame Ti zaujímavé a inšpiratívne prednášky nielen so skautskou tematikou a nielen so skautskými inštruktormi. Pekné miesto, ktorým je Banská Štiavnica. Nový formát výmeny skúseností. Chceme priniesť nové, ale hlavne aktuálne pohľady na zlepšenie fungovania skautingu v našich oddieloch.

„Čo môže byť prínosnejšie pre vodcu oddielu, ako stretnutie s iným vodcom a vzájomná výmena rád.“

 

Registrácia spustená!

 

Prihlášku a dalšie informácie nájdeš na www.kvalita.skauting.sk

 

  • Banská Štiavnica, 9. - 11. máj 2014
  • Účastnícky poplatok je 18 € ( ubytovanie a strava, prednašajúci)
  • registrácia bude spustená 1. marca 
  • prví 10 prihlásení majú možnosť získať preplatenie cestovného a ďalší 10 budú mať takúto možnosť priamo na akcii (prebehne žrebovanie/ súťaž).Prvých 10 budeme kontaktovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom na magdalena.kovacikova@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie