Kormidelnícky kurz - prvý víkend

 23.03.2012 – 25.03.2012 /    Trenčín

Ahoj! ... tak znie starý pozdrav námorníkov, ktorí Ťa na chvíľu volajú medzi seba, či už patríš k vodákom, alebo "suchozemským" skautom.

Máte v oddiele aktívnych skautov, v ktorých vidíte budúcnosť Vášho oddielu a zboru? Potrebujete ich namotivovať a inšpirovať do činnosti, predovšetkým ako radcov družín? Chcete im dať možnosť získať skvelé zážitky a  nové zručnosti pre ich skautský i bežný život?

 

V tomto roku Námorná akadémia vodných skautov (NAVS) usporiada známy tréning kadetov. Kurz je vhodný aj pre suchozemských skautov :)   

KORMIDELNÍCKY KURZ - KK 2012

ako obdobu RADCOVSKÉHO KURZU, s pridanou vodáckou hodnotou pre skautov a skautky vo veku 13-17 rokov z oddielov so záujmom o vodný program.

Kurz sa uskutoční v marci, apríli a máji 2012 počas 3 víkendov, nabitých dobrodružstvom a informáciami:

  •  23. - 25. marec, Trenčín - "Nalodenie" na HMS Terror (1848), námornícky priímač a samostatné úlohy
  •  20. - 22. apríl, Banská Bystrica - "Plavba" po Hrone a námornícke Minisoaré
  •  25. - 27. máj, (miesto sa upresní) - "Vylodenie" z HMS Terror a bojová hra "4 ohne" pre trojčlenné           hliadky kadetov kurzu a 2 ďalších členov z ich vlastných družín.

Ak máte záujem o bližšie info, nájdete ich na stránke http://kk2012.skauting.sk. Zdieľajte túto info a podporte svojich členov, aby sa prihlásili čím skôr - počet miest je limitovaný.

Ak máte otázky, kontaktujte nás na adrese: kk2012@skauting.sk

   

 Podmienky prijatia do kurzu:

  • aktuálne platný skautský preukaz SLSK alebo SZMCS
  • odporúčanie skautského vodcu
  • súhlas rodiča / zák. zástupcu
  • zaplatený poplatok 20 € za prvé dva víkendy (číslo účtu na stránke)
  • perspektíva účasti ďalších dvoch členov družiny na májovej víkendovej bojovej hre

Ak podmienky spĺňate, potom sa určite stretneme...

...na palube.

Námorná akadémia vodných skautov
(garantom kurzu je inštruktor HKVS)


Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie