FODBALOVÝ TURNAJ

 08.03.2014 – 09.03.2014 /    Bratislava

Roveri roverskej patroly Pána Galána z 34.zboru DON BOSCA týmto oficiálne oznamujú, že v dňoch 8. - 9. marca 2o14 sa uskutoční jubilejný jedenásty ročník medzinárodného skautského turnaja v sálovom futbale

FODBALOVÝ TURNAJ


Podujatie si za poslednú dekádu vybudovalo dobrú povesť doma i v zahraničí, čoho dôkazom je, že sa ho každoročne zúčastňuje viac ako 30 družstiev.

Podobne ako vlani, tak aj tento rok budeme pokračovať v nastolenom trende a turnaj bude rozdelený na jednu dievčenskú a dve chlapčenské kategórie (pri dostatočnom počte tímov aj vlčiacka skupina).


A preto, ak sa vo vašom zbore nájde aspoň 5 futbalových nadšencov, neváhajte a prihláste váš zborový tím alebo tímy čo najskôr a staňte sa legendou, ktorá na rok ovládne skautský futbalový svet a zapíše sa tak do histórie.

Prihlasovanie prebieha do 28.2.2o14. Po tomto termíne už bude možnosť registrovať vaše družstvo takmer nulová ...

 

Účastnícky poplatok je 7 EUR na družstvo (tekuté občerstvenie, režijné náklady, ceny ...). Zaplatiť ho bude potrebné pri registrácii v deň turnaja.

Organizátori zabezpečia ubytovanie, je však potrebné doniesť si vlastné spacáky a karimatky. Cena za nocľah bude cca. 1 EUR, závisí to ale od počtu noclažníkov. Stravu si zabezpečí každý sám.


Akékoľvek ďalšie informácie získate na
http://34zbor.sk/fodbalovy-turnaj/, alebo na tejto adrese, alebo na telefónnom čísle 0902/609246 (Hupi)

Prihlásiť sa je možné elektronicky pomocou formulára TUUž teraz sa tešíme, že si s vami zmeriame sily.

Za tridsaťštvorkárskych roverov Ondro Esz (Hupi) a Martin Há (Hrnčo)

P.S Ospravedlňujeme sa (ako vždy) za pomerne neskoré oficiálne zverejnenie termínu. Ak ale nemáte ešte iný plán, budeme radi, ak prijmete naše pozvanie. Túto pozvánku môžete rovnako šíriť aj ďalej všetkým, ktorých by sa mohla nejakým spôsobom týkať.

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie