ExplorerBelt 2015 - Objavuj krajinu, spoznaj sám seba

 01.08.2015 – 16.08.2015 /    Banská Štiavnica

EB2015 je 4. ročník legendárnej roverskej výzvy. Objavuj krajinu, zaži dobrodužstvá s účastníkmi z 5 krajín, spoznaj sám seba a prekonaj svoje limity. Viac info na: explorerbelt.skauting.cz

Základné info

Dátum: 1.-16.8. 2015
Vek: 18-30 rokov
Cena: 30€+30% cestovných nákladov
Miesto: Banská Štiavnica

Explorer Belt je výzva, zameraná na dobrodružstvo pri spoznávaní krajiny, svojich možností a sebastačnosti. Úcastník musí byť schopný prejsť 20km za deň, mať základné znalosti prežitia v krajine a byť schopný aspoň základnej komunikácie v Angličtine.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie