Explorer Belt 2013 - Rumunsko

 27.07.2013 – 10.08.2013 /    Rumunsko

Zahraničná rada SLSK spolu so Zahraničnou radou Junáka pre vás pripravujú ďalšiu letnú akciu ! 

Ide o roverskú výzvu Explorer Belt, ktorej prvý ročník sa konal minulý rok v Estónsku a zúčastnilo sa jej 5 slovákov. Tento rok bude mať takúto príležitosť až 15 slovenských roverov :)
 • Všetko sa odohrá v termíne 27.7.-10.8.2013 v Rumunsku. 

Všetky potrebné informácie ako aj prihlášku nájdete na http://www.explorerbelt.skauting.cz/. Deadline na prihlasovanie je zatiaľ stanovený na 26.5.2013 kvôli povinnému prípravnému víkendu, ktorý prebehne 14.-16.6.2013.

explorer belt 2013

 

Bližšie info:

 

 • Kedy: 27.7.-10.8.2013
 • Kde: Rumunsko
 • Co je Explorer Belt?

Mezinárodní roverská výzva, jejímž cílem je sebepoznání účastníků, schopnost samostatného putování v neznámém prostředí a týmové práce. Letošní ročník je již druhý v režii Junáka. Po loňském pilotním ročníku v Estonsku se letos skupinky 30-ti československých skautů vypraví na zajímavé putování a cestu sebepoznání.

V průběhu putování budou účastníci v kontaktu především s místní komunitou, aby tak poznali nejen přírodu a pamětihodnosti, ale také kulturu, zvyky a realitu života na rumunském venkově. Cílem projektu není podávat sportovní výkony v podobě ujitých kilometrů, nesoutěží se o to, kdo dorazí na místo nejdříve, ale klademe za cíl, aby účastníci projektu okusili putování a poznávání neznámého prostředí bez vymožeností dnešní doby jako je internet, dopravní prostředky či komfort teplé postele.

 • O co jde v tomto případě?

Letošní ročník je opět mezinárodní, tentokrát československý. 15 účastníků bude z České republiky a 15 ze Slovenska. Projekt Explorer Belt se neskládá jen ze samostatného putování, ale zahrnuje také přípravný víkend, který je nutné absolvovat ještě před odjezdem do Rumunska.

 Na přípravném víkendu se účastníci dozvědí všechny praktické informace ohledně organizace cesty, dopravy, seznámí se s přípravným týmem a především zde budou vytvořeny mezinárodní skupinky po 4–6 účastnících, ve kterých se bude v Rumunsku putovat. Tyto skupinky již na červnovém setkání začnou s přípravou vlastního „minidobrovol­nického“ projektu.

Po samotném putování ještě v Rumunsku proběhne hodnocení akce, jednotlivé skupinky budou prezentovat zážitky a výstupy z jejich cest ostatním, ale také bude dán prostor pro osobní evaluaci a možnosti zapojení se do dalších projektů s mezinárodním charakterem.

 • Podmínky

·         Věk 18–26 let

·         Schopnost domluvit se anglicky

·         Být schopen fyzicky ujít denně 15–20 km

·         Být motivovaný zapojit se v pomoci místní komunitě

 • Termíny

·         Přípravné setkání 14.-16.6.2013 na Kaprálově mlýně u Brna

·      Putování v Rumunsku (včetně cesty tam i zpět) 27.7.-10.8. 2013. Je možné, že se bude odjíždět do Rumunska již 26.7. pozdě večer a příjíždět zpět 11.8. v dopoledních hodinách – podrobnosti budou specifikovány na přípravném setkání.

Podmínkou účasti na projektu je povinná účast na přípravném setkání.

 • Finance

Účastnický poplatek je stanoven ve výši 92€. Po potvrzení účasti v projektu bude specifikován způsob zaplacení účastnického poplatku (buď převodem na bankovní účet nebo v hotovosti na přípravném víkendu).

-       Zaplatit cestu Budapest- Kluz a zpet pro všechny, o naklady do Budapeste a zpet se postarají účastníci sami?

-       Jako vloni

Účastníci jsou zodpovědni za organizaci cesty do Budapešti a zpět.

Během září 2013 bude účastníkům zpětně proplaceno 50% celkových cestovních nákladů z domu do Rumunska a zpět, maximálně však do částky 49€.

Ostatní náklady (účast a cestovné na přípravný víkend, stravování a ubytování na přípravném víkendu a putování, programové aktivity apod.) hradí organizátoři.

 • Doprava na putování

Doprava do Rumunska bude koordinovaná dohromady. Podrobnosti o cestě se účastníci dozví na přípravném víkendu.Podle předběžných propočtů je možné se dostat z České republiky/Slovenska do Rumunska (Cluj-Napoca) a zpět za cenu v rozmezí 100–120€.

 • Ubytování na putování

Účastníci budou většinu nocí tábořit ve volné přírodě ve vlastních stanech.

 • Program

Účastníci obdrží některé informace k putování již na přípravném víkendu, tak aby měli dostatek času si zjistit informace o oblasti, ve které budou putovat. Podrobné informace a konkrétní místo počátku putování, kontrolních bodů, cíle putování a výzev ke splnění budou účastníkům sděleny až po příjezdu do Rumunska.

 • Přihlášky

Přihlašujte se na http://www.explorerbelt.skauting.cz/prihlaska do 26.5.2013.

Kontaktní osoba: Nela Králová, nela.kralova@gmail.com

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie