90. Výročie založenia skautingu v Trenčianskej Teplej

 22.06.2012 – 24.06.2012 /    Trenčianska Teplá

                                31.zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá

                                                           Ťa  pozýva

Na oslavy 90. Výročia založenia skautingu v obci.

 Kde:  futbalové ihrisko Trenčianska Teplá

Kedy:  22.-24.júna 2012

Program:  22.6.2012 piatok –  17,00 hod.-  slávnostné otvorenie výstavy v sále Požiarnej zbrojnici                                                    20,00 hod. – začiatok otvorenia skautských dní na futbalovom ihrisku

                   23.6.2012 sobota – 13,00 hod. -  súťaže, hry, tvorivé dielne, workshopy, skautská prax                                                     20,00 hod. – spoločenská zábava pre pozvaných hostí a rodičov

                   24.6.2012 nedeľa – 10,30 hod. – slávnostná skautská sv.omša v miestnom farskom                                                                               kostole a ukončenie skautských dní                             

Tešiť sa môžete na skautský zábavný program ako aj na ohnivú a svetelnú šou, táborák, šermiarske vystúpenie, lukostreľbu, ale aj veľa iného.

Účastníci budú mať zabezpečené ubytovanie v telocvični základnej školy, alebo bude možnosť spať aj na ihrisku vo vlastných stanoch. Pre starších a hostí bude možnosť sa ubytovať v skautskom dome. Strava pre účastníkov bude zabezpečená od soboty rána až do nedele obeda.  Orientačná cena za stravu  je 8 eur. Úhrada stravy bude pri príchode  na podujatie. Strava sa dá prispôsobiť podľa príchodu na určení deň. Počas celého podujatia bude zabezpečovať  bezpečnosť účastníkov skautská  ochranná služba /SOS/.

Prosíme záujemcov o predbežné prihlásenie za zbor :90.vyrocie@gmail.com.

Aktuálne info na http://www.facebook.com/groups/271164449625422/ 

Bližšie informácie a prípadné zmeny budú zaslané uchádzačom do 30.5.2012 .

Kontakt:  0915/405 651 – Jakub Milka - Radar, 0902/456 662 – Michal Krúpa - Rúfus                

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie