Radcovské kurzy

Manuál Radcovský kurzProgramová rada SLSK vydala v marci 2006 manuál pre organizátorov Radcovských kurzov - ako krok za krokom naplánovať, pripraviť a zorganizovať radcovský kurz.

Manuál obsahuje okrem modelových prednášok a programov aj inšpiromat pre účastníkov, ktorý im stačí vytlačiť a rozdať, aby ho mohli instatne používať pri svojich prvých družinovkách.

Manuál k radcovským kurzom si môžete stiahnuť v privátnej zóne pre členov - www.i.skauting.sk

Kontakt na nás

Marek Richter
tajomník Programovej rady SLSK 
e-mail: marek.richter@scouting.sk
tel: 02 - 446 40 154
 

Obsah príručky pre organizátorov kurzov

 • Úvodné inštrukcie
 • Návod na prácu s manuálom
 • Úvod
 • Energizér a inšpirátor
 • 1 – 2 radcáky v oblasti ročne
 • Kto môže kurz organizova?
 • Projekt radcovského kurzu
 • Vek a počet účasťníkov
 • Časový harmonogram
 • Osnova radcovského kurzu
 • Miesto
 • Propagácia
 • Iné povinnosti organizátorov
 • Rozpočet
 • Atmosféra kurzu
 • Prednášky
 • Dobrá družina
 • Vedenie družiny
 • Osobnosť skauta a jeho životný štýl 
 • Rozvoj členov
 • Program a plánovanie
 • Základy skautingu
 • Osobný prístup
 • Ako sa darí vašej družine
 • Handouty pre účastníka
 • Tradičné družinové akcie
 • Tvorba hier a aktivít
 • Hry v klubovni
 • Hry v prírode
 • Hry v meste
 • Hry na ihrisku
 • Outdoor & Survival

Osnova radcovského kurzu

1. modul: Dobrá družina
Témy: družinový duch • úloha družinového radcu • ako sa vyberá radca • rozdelenie práce     
Prax: Tradičné družinové akcie

2. modul: Vedenie družiny
Témy: ako prebudiť ostatných • povinnosti člena družiny • reprezentovanie družiny • perfektná družina
Prax: Tvorba hier a aktivít

3. modul: Osobnosť skauta a jeho životný štýl 
Témy: skauting ako životný štýl • kvalita života • životné zručnosti • osobnosť dobrého radcu
Prax: Hry v klubovni

4. modul: Rozvoj členov
Témy: nový člen • stupne skautského chodníka • odborky • výzvy • orlí skaut    
Prax: Hry v prírode

5. modul: Program a plánovanie
Témy: význam plánovania • programové cykly • družinový plán • príprava, organizácia a hodnotenie aktivít • radcovský zápisník, družinová nástenka a kronika    
Prax: Hry v meste

6. modul: Základy skautingu
Témy: história a význam skautingu • skautský sľub a zákon • heslo a denný príkaz • skautský duch • duchovný rozmer • medzinárodný skauting • štruktúra SLSK    
Prax: Hry na ihrisku

7. modul: Osobný prístup
Téma: práca s nováčikmi • rôzne typy detí • osobný prístup • ako udržiavať disciplínu    
Prax: Outdoor & Survival

8. modul: Ako sa darí vašej družine
Témy: (znovu) perfektná družina • riešenie problémov • nápady na zlepšenia
Prax: Trhovisko aktivít

Záverečný víkend radcovského kurzu

Piatok

Rozohrievacie hry
Dumka
Duchovná dimenzia v skautingu

Sobota

Ukážková výprava 

 • balenie batoha 
 • stavba stanu 
 • sekera, nôž, píla 
 • zásady práce s ohňom 
 • uzly, viazanie 
 • hry v prírode    

- Bezpečnosť

 • bezpečnostné zásady 
 • odborka 1. pomoc (pre radcov veľmi odporúčaná)    

- Slávnostný táborák 

 • ukážka táborákovej symboliky a pravidiel 
 • spev 
 • program pri táboráku

Nedeľa    

Dokončovanie
Udeľovanie certifikátov Hodnotenie kurzu

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie