XXIII. skautské dni v Nitrianskej Blatnici

 26.04.2014 – 27.04.2014 /    Nitrianska Blatnica

Skautská oblasť Kniežaťa Pribinu vás pozýva na XXIII. skautské dni v Nitrianskej Blatnici.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie