Skautská duchovná obnova

 08.03.2013 – 10.03.2013 /    Banská Štiavnica

Skautská duchovná obnova - to je: 

  • duchovná príprava na Veľkú Noc
  • zaujímavé prednášky a svedectvá
  • prítomnosť kňaza, možnosť sv. spovede
  • pobožnosť Krížovej cesty na štiavnickej Kalvárií
  • bratia a sestry z celého Slovenska = pravá skautská atmosféra
  • oddych v krásnom prostredí s milými ľuďmi okolo
  • hry a zábava

"Boh nás pozýva do osobného vzťahu, chce sa nechať spoznávať. Prijmite Jeho pozvanie, využite možnosť lepšie Ho spoznať, vnímať ako koná a chce konať v našich životoch a tešiť sa z Jeho prítomnosti v spoločenstve!

duchovná obnova

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie