SELŠ 2013 - Suchár

 05.04.2013 – 07.04.2013

SELŠ 2013

Ľudia prichádzajú a odchádzajú. Príbehy však pretrvajú generácie...

Cesta skautských vodcov a vodkýň sa v mnohom podobá povestiam o rytieroch a odvážnych dámach.  

Na cestu legiend sa však nemohli vydať len tak.

Na SELŠ 2013 vám ukážeme ako na to. 

Naučíme vás robiť pútavý program, dáme vám tipy na nové aktivity a vysvetlíme, ako do toho celého dostať hlbší rozmer.

Nesľubujeme pohodlie, ani bezstarostnosť. 

 

Skutočné legendy totiž nevznikajú v teple domova...

 

Podmienky účasti

  • vek aspoň 17 rokov (v čase posledného víkendu dovŕšených 18 rokov! )
  • ambícia podieľať sa po skončení LŠ na vedení oddielu alebo zboru
  • chuť zrealizovať vodcovský projekt
  • chuť absolvovať vodcovské skúšky
  • čistý register trestov

Poplatok

Poplatok 90 € je potrebné uhradiť najneskôr do 24. marca

Číslo účtu: 2660080180/1100

VS: 3132013

ŠS: 2013cislo zboru (napr. 201367)

do poznámky prosím uveďte meno účastníka, ktorého sa platba týka

 Prihlášky

Vyplnené prihlášky posielajte do 24. marca 2013 na 2013@sels.sk
Viac info priebežne na www.sels.sk a na Facebooku na http://www.facebook.com/selska.

Kedy a kde sa udeje náš príbeh

5.-7.  apríla- Spiš
3.-5.  mája- Turiec
22. augusta - 1.  septembra- Stredné Slovensko
25.-27. októbra – Liptov

Prečítajte si, čo o nás vravia naši absolventi

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie