2. stretnutie členov KDSaS SLSK

 13.09.2013 – 15.09.2013 /    Dolná Súča

RADA  KRUHU  DOSPELÝCH  SKAUTOV  A SKAUTIEK  SLOVENSKÉHO  SKAUTINGU

 P O Z V Á N KA

 NA  2. STRETNUTIE  ČLENOV  KRUHU  DOSPELÝCH  SKAUTOV  A SKAUTIEK  SLOVENSKÉHO  SKAUTINGU, ZAMERANÉ NA „VÝZNAM  OLDSKAUTINGU  V  SKAUTSKEJ   ORGANIZÁCII

 

STRETNUTIE  SA  USKUTOČNÍ  V RÁMCI  OSLÁV  STOROČNICE V  DŇOCH  13. až 15.9.2013  V DOLNEJ  SÚČI                                 

PROGRAM:

 Piatok :   -  od 18.00 do 19.30 príchod, ubytovanie, večera

               -  20.30  -  zoznamovací a zábavný program

               -  23.00  -  večierka

Sobota :  -   7.00   -   budíček, raňajky

               -   8.30  -    Vychádzka na Krasín, alebo do D.Súče, alebo na kláštor Skalka                               

               -  12.30  -  obed, siesta pri káve – debata o oldskautingu

               -  14.30  -  športové nenáročné aktivity,  vyhodnotenie aktivít

              -  18.30  -  večera

             -  20.30  -  slávnostný táborový oheň, odovzdanie Ďakovných listov

             -  23.00  -  večierka

Nedeľa :  -  8.00   -  budíček, raňajky

                -  9.00   -  sv. omša

               - 10.30  -  spracovanie správy z podujatia

               - 11.30  -  obed, odchod účastníkov

 

Srdečne  pozýva  rada Kruhu dospelých  skautov a skautiek  Slovenského skautingu

V Hornom Srní  dňa  7.7.2013

 

 

Milí vodcovia a vodkyne oddielov OS, odd. rodinného skautingu a priateľov skautingu.

Obraciam sa na vás opäť s prosbou. Žiaľ, stále sa nám nedarí dať dohromady dospelých, teda oldskautov.  Iba zopár vodcov oddielov sa nám na naše listy a pozvánky ozve. Naposledy je to ohlas na 2.Stretnutie členov KDSS.  A pritom to poriadame hlavne pre vás vodcov oddielov . Preto vám posielam opäť prihlášku na stretnutie, kde by sme chceli prejednať hlavne:

-  spoznať  činnosť  oddielov, spoznať sa navzájom, odovzdať si skúsenosti

-  naštartovať spoluprácu všetkých oddielov KDSS

-  poradiť sa ako ďalej, čo a ako robiť, čím vám môže rada Kruhu pomôcť

Prosím ozvite sa nám čím skôr. Aj keď nebudete môcť prísť. Aby sme o vás aspoň vedeli.

Ďakujem – Vlado Bobor J.

 

INFORMAČNÁ  PRÍLOHA

Poplatok :  Za celý pobyt   20,- €. V tom je zarátaná strava, ubytovanie, pomôcky a materiál. Poplatok za pobyt na mieste. Ak prídete iba na krátky čas, poplatok sa po dohode znižuje.

Doprava : Individuálna. Vlak do stanice Trenčín, odtiaľ autobus do Dolnej Súče. Polovicu cestovného uhradíme.

Ubytovanie :  Zabezpečené matrace, spacák so sebou. Starší 70 rokov a chorľaví môžu spať na posteliach s paplónom.   Dopredu nahlásiť, lebo počet postelí je obmedzený.

Program : Program bude pracovný, športovo zábavný, nenáročný. V pracovnej časti bude prednáška a debata o významu oldskautingu v skautskej organizácii.

Účasť  :    Členovia  KDSS. Doporučujeme účasť vodcov oddielov OS. Budú im odovzdávané Ďakovné listy ocenených OS v ich oddieloch. Podľa počtu prihlásených bude možnosť účasti rodinných príslušníkov(RP - manžela, manželky). Po uzavretí prihlásených v návratke oznámime možnosť účasti RP. 

Čo so sebou:  Skautský kroj, niečo na prezlečenie a šport, vreckové, prípadne hudobný nástroj. Dobrú náladu.

Prihlášky :  Do 8.9.2013 očakávame prihlášky na adrese: Vlado Janečka, Čerňavská 18, 914 42 Horné Srnie, alebo mailom na vlado.janecka@gmail.com.  Tel.: 032/6588 422, Mob: 0910 326 152

                   Pri prihlásení treba  uviesť meno, priezvisko, prezývku, adresu a dátum narodenia, kedy a ako prídete a prípadný kontakt.

 

                 Vlado Bobor Janečka  predseda rady

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie