Družina roka

Družina roka je súťaž skautských družín, ktoré sa neboja preveriť svoje skautské vedomosti dôvtip a pohotovosť. Za sebou máme už dva veľmi úspešné ročníky, do ktorých sa zapojilo viac ako 90 skautských družín. Nie všetkým sa však podarilo úspešne absolvovať úvodnú časť a viacerí to vzdali v polovici čo svedčí o tom, že latku sme nastavili poriadne vysoko. 

Družina roka je určená všetkým tým, ktorí nemajú strach z toho, ako v súťaži obstoja, tým, ktorí sa neboja, že sa im zaparia mozgové závity, tým, ktorí nemajú strach siahnuť až na dno svojich síl. Vyhrať môžu síce len najlepší, ale aj samotná účasť je veľkým prínosom. Jednotlivé internetové kolá umožnia jednotlivým družinám porovnať svoje výsledky s ostatnými, ukážu im ich silné stránky, ale taktiež oblasti, v ktorých by mali zabrať. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky skautské družiny, ktoré spĺňajú nasledovné kritéria:

- počet členov: 5-7 (vo výnimočných prípadoch aj 4-8)

- každý jeden prihlásený člen musí byť členom Slovenského skautingu (ku dňu začatia súťaže má v danom roku uhradený registračný poplatok)

- súťažiace družiny sú reálne fungujúce družiny a nie výber členov z oddielu alebo zboru

- vek účastníkov: min. veková hranica: 12 rokov, max. veková hranica: 16 rokov

- (z jedného oddielu sa môže zúčastniť aj viacero družín)

Všetky zapojené družiny čakajú vždy 3 internetové kolá. Nie sú to len teoretické úlohy, ktorých riešenie nájdete na internete ale často aj zložité úlohy, ktoré preskúšajú vaše znalosti a zručnosti v praxi. Poradie po internetových kolách určí 7 najlepších družín, ktoré sa stretnú v samotnom finále, kde už ide do tuhého a náročnosť jednotlivých úloh sa prudko zvyšuje. Dôležitá je najmä spolupráca členov v rámci družiny bez ktorej to prosto nejde. Titul Družina roka nie je rozhodne zadarmo, čo môžu potvrdiť všetci tí, ktorí sa už finále v minulých ročníkoch zúčastnili ale najmä tí, ktorí Družinu roka vyhrali.

Hlavnou odmenou pre víťaznú družine je predovšetkým prestížna nášivka. Môže ju nosiť len najlepšia družina a každý ju podľa nej hneď identifikuje ako víťazov. Okrem nášiviek sú vecnými cenami odmenené tri najlepšie družiny. 

Informácie o aktuálnom ročníku Družina roka nájdeš na www.druzinaroka.skaut.sk.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie