Nositelia najvyššieho skautského vyznamenania

V rámci Slovenského skautingu poznáme niekoľko druhov vyznamenaní.

Najvyšším z nich je vyznamenanie Rad strieborného vlka (pre mužov) a Rad strieborného trojlístka (pre ženy), udelené za vynikajúce zásluhy o skautské hnutie a zároveň mnohoročnú prácu v skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje, vernosť skautským ideálom.

 

Je nám cťou predstaviť naše skautské sestry a bratov, ktorí sú nositeľmi týchto najvyšších skautských vyznamenaní:

Nositeľky Radu strieborného trojlístka

 • sestra Mária Šimková - Maňka (seniorka zboru nositeliek Radu strieborného trojlístka)
 • sestra Jana Jablonská
 • sestra Jarka Krajčírovičová
 • sestra Anna Oravcová - Nina
 • sestra Eva Štěpánková
 • sestra Anna Treľová - Tanka
 • sestra Alexandra Trizuliaková

nositelia radu strieborného vlka

 • brat Marián Kvasnica - Majorán (senior zboru nositeľov Radu strieborného vlka)
 • brat Jozef Mikloš - Mufi
 • brat Andrej Legutky - Andy
 • brat Peter Janota - Slížik
 • brat Ján Pokorný - Johany
 • brat Pavel Škvarenina - Johny
 • brat Ján Skokan - Sloník

 

Úprimne blahoželáme k tomuto oceneniu a ďakujeme za Vašu dlhoročnú činnosť, nápady a nasadenie, ktoré v mnohom ovplyvnili skauting na Slovensku a sú pozitívnym vzorom pre mnohých skautov a skautky.