Skautské a veseléBetlehemské svetlo2% pre detiXVI. snem Slovenského skautinguDeň so skautskou šatkouSto rokov skautingu na Slovensku

Skautské a veselé

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov Vám praje Slovenský skauting

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje a radostnej predzvesti Vianoc.

2% pre deti

Aj v tomto roku môžete rozhodnúť a vybrať si, akú organizáciu podporíte Vašimi 2% z daní - medzi prijímateľmi je aj Slovenský skauting.

XVI. snem Slovenského skautingu

17. až 19. októbra sa v Bratislave uskutoční XVI. snem SLSK.
Podrobné informácie na www.snem.skauting.sk.

Deň so skautskou šatkou

Pripomeňme si sviatok sv.Juraja tým najjednoduchším a zároveň najkrajším skautským spôsobom. Dajme si tento deň na seba šatku.

Sto rokov skautingu na Slovensku

Tento rok oslavujeme 100 rokov skautingu na území Slovenska. www.storocnica.sk

Oslavy storočnice Pridaj sa Podporte nás
Betlehemské svetlo 2012Čaopis Skaut Betlehemské svetlo